Advies zeggenschap

06/05/2022 - SAMEN030 heeft het afgelopen half jaar meegewerkt aan een advies over zeggenschap bij aanbestedingen in het sociaal domein. Het adviestraject is tot stand gekomen na een motie van de gemeenteraad. Veel actieve bewoners hebben meegedacht en bijgedragen.

Het advies maakt onderdeel uit van een breder adviesrapport over zeggenschap. Er zijn ook adviezen uitgebracht over betrokkenheid/inclusie en zeggenschap bij ruimtelijke projecten.

Het adviesrapport is inmiddels aangeboden aan de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord.

Klik hier voor het deeladvies Zeggenschap bij aanbestedingen in het sociaal domein.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: