SAMEN030 bij Raad

12/08/2021 - Op 16 september 2021 van 19.30 tot 20.00 uur staat SAMEN030 met een standje in het (oude) gemeentehuis. Voorafgaand aan de raadsvergadering informeren wij gemeenteraadsleden over de ontwikkelingen rond wijkcoöperaties en andere initiatieven vanuit bewoners en sociaal ondernemers.

Ter plekke willen wij ook een stedelijke bewonersagenda presenteren. Deze bewonersagenda is de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

In ieder geval willen we aandacht vragen voor:

1) Stedelijk samenwerkingsverband voor wijkgerichte informatievoorziening.

2) Stevige werkorganisatie voor buurtbanen om buurten en bewonersorganisaties te versterken.

3) Integrale visie en bouwstenen voor een sociale en preventieve wijkinfrastructuur.

4) Omarming van een lokaal betalingssysteem voor een sterke wijkeconomie.

5) Duidelijkheid over waar doorzettingsmacht ligt bij overlastgevende situaties.

Heb jij suggesties of aanvullingen? Mail ze naar info@samen030.nl. Bij voorbaat dank voor jouw reactie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: