Groeifonds: Nederland lokaal

21/05/2021 - SAMEN030 heeft zich aangesloten bij het initiatief 'Nederland gaat lokaal' dat een aanvraag aan het voorbereiden is voor het Groeifonds.

De missie van 'Nederland gaat lokaal' is: organiseren van een gezonde samenleving, een duurzame leefomgeving en een vitale economie.

De visie van 'Nederland gaat lokaal' is: een nieuwe economie begint lokaal in de leefwereld maar kan alleen slagen als het systeem gaat meebewegen. Dat kan op een veilige manier door rijksoverheid, kennisinstellingen en organisaties aan te sluiten op concrete vraagstukken in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: