Project 'Buurtgezondheid'

08/12/2020 - In Utrecht Oost is het project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ gestart. Hierin werken actieve bewoners, ondernemers, wijkpartners en gemeente toe naar een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst met daarin de inhoudelijke en gezamenlijke ambitie en doelen op het gebied van participatie, gezondheid, welzijn en zorg.

De beoogde resultaten van het project zijn:

- een gemeenschappelijke taal & duidelijkheid over wie doet wat
- twee verbindende leefstijlactiviteiten
- een implementatieplan over ‘buurtgericht werken’
- een wijkdebat over gezondheid
- een krant 'Leven in Oost' over gezondheid in de meest brede zin
- de inzet van het digitaal platform ‘Oost voor Elkaar’

Het ambitieniveau in Utrecht Oost zal gedurende het project scherper worden en kan variëren van werkafspraken (zoals hierboven) tot resultaatsafspraken met op termijn zelfs de mogelijkheid van een proactief bewonersbod met wijkpartners, een preventiebudget voor minima en/of een wijkpolis. Voorbeelden van laatstgenoemde opties elders in het land zijn er al. Het is aan de partners in de wijk om samen te bepalen (inclusieve en vrijwillige wijksamenwerking) wat de gewenste vervolgstappen of projecten zijn. Met het project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ wordt een begin gemaakt met vergaande samenwerking in de wijk.

Bewoners of ondernemers die meer willen weten over het project zijn elke woensdag welkom bij de open inloop van Oost voor Elkaar van 9.30 tot 12.30 uur, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: