Fieldlab Kanaleneiland

04/08/2020 - In een samenwerking tussen bedrijven en een wijkcoöperatie wordt in Kanaleneiland en Papendorp een fieldlab ingericht waar Smart City en Smart Health worden gecombineerd. De pas opgerichte wijkcoöperatie en het wijkuitzendbureau werken samen met lokale bedrijven op specifieke vraagstukken als het gaat om werk/inkomen, mobiliteit en vitaliteit.

In de wijk Kanaleneiland, een wijk met een lage sociaal economische status (SES), is een grotere werkloosheid dan in andere Utrechtse wijken. De wijk is in ontwikkeling en de door bewoners opgerichte wijkcoöperatie heeft aandacht voor onder andere leefbaarheid, veilig en prettig leven en ouder worden. Tegelijkertijd is er op bedrijventerrein Papendorp, dat slechts een brug verwijderd is van Kanaleneiland, veel behoefte aan werknemers. Er zijn vacatures en er is ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid, zoals parkmanagement, groenbeheer, beveiliging. Dat wordt nu nog veel uitbesteed, maar zou door het bedrijventerrein ook in eigen beheer gedaan kunnen worden. Als er mensen zijn om het werk te doen.

Daar komen de twee gebieden bij elkaar. Een samenwerking (die bovendien op initiatief van bewoners is gestart) tussen een lage SES-wijk en een hoogwaardig bedrijventerrein, is uniek. De EBU zag dit in en heeft het initiatief verder gebracht.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: