SAMEN030 steunt petitie buurtbanen

06/07/2020 - Gert Dijkstra van EenUtrecht is een petitie gestart om 1.000 Utrechters betaald aan het werk te krijgen via buurtorganisaties. De petitie is een burgeragendering waarvoor 250 handtekeningen van burgers nodig zijn. Onderaan dit artikel staat de link naar de petitie.

Wat is een Buurtbaan? Iemand die langer dan een jaar een bijstandsuitkering heeft kan gaan werken in een 'Buurtbaan' bij een buurtorganisatie, bijvoorbeeld als buurtassistent bij een wijkcoöperatie. Afspraak is dat de gemeente dan deze Buurtbaan ondersteunt met een 'sociale investering' van € 18.500 - en dat is identiek aan het bedrag dat ze nu ook kwijt zijn aan de bijstand voor deze persoon (alleenstaand, inclusief werk- en re-integratiekosten).

De buurtorganisatie betaalt de betrokkene in ieder geval een salaris van net boven het wettelijk minimumloon (110%) zodat hij of zij net iets meer gaat verdienen (meer mag vanzelfsprekend ook!). Zodoende komen de loonkosten voor de buurtorganisatie uit op circa € 20.550 inclusief premies en pensioen. Met de sociale investeringsbijdrage van de gemeente komen de netto kosten voor de buurtorganisatie uit op € 2.050 en dat is net iets meer dan een vrijwilligersvergoeding van € 1.700 per jaar. Die nettokosten kunnen onderdeel zijn van de reguliere begroting van de buurtorganisatie, waarvoor de organisatie financiering kan vragen bij o.a. de gemeente omdat de buurtorganisatie taken doet en doelen realiseert waar de gemeente subsidie voor wil verlenen.

De sociale investeringsbijdrage van de gemeente staat dus volledig los van allerlei subsidiestromen die de gemeente al beschikbaar heeft voor alles wat de buurtorganisaties in Utrecht nu al doen (met financiering van de gemeente).

Klik hier om de petitie te ondertekenen

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: