Nieuwe subsidieregeling verschenen

01/07/2020 - De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieregeling ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ gepubliceerd. De complete regeling kun je via de link onderaan dit artikel lezen.

De subsidiemogelijkheden voor bewonersinitiatieven zijn verruimd. Gemeenschapskracht en sociale basisinfrastructuur zijn kernbegrippen in de subsidieregeling. Er wordt ook expliciet aangegeven dat bewonersinitiatieven en professionele organisaties elkaar meer kunnen versterken en meer van elkaar kunnen leren.

De gemeente Utrecht wil met de nieuwe subsidieregeling naar meer buurtgericht werken. Dit op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad.

Onderstaand lijstje met percentages geeft een idee wat er vanuit bewonersorganisaties mogelijk is wat betreft de gemeente:

- 67% van het totaalbudget wordt besteed aan aanvragen voor 1) de ondersteuning voor kwetsbare bewoners waardoor zij zelfredzamer worden, 2) buurtnetwerken, 3) tussen ouders en mede-opvoeders (buurtnetwerken rond opvoedingsvragen) en 4) het organiseren van wijkinformatiepunten.

- 7% van het totaalbudget wordt besteed aan het vinden van bewoners die nog niet zelfstandig hun weg weten te vinden in de samenleving, hen ondersteunen en zo nodig verbinden aan een organisatie uit de (aanvullende) zorg of uit de sociale basisinfrastructuur (de brugfunctie).

- 11% van het totaalbudget wordt besteed aan het beheren en onderhouden van een welzijnsaccommodatie in zelfbeheer.

- 15% van het totaalbudget wordt besteed aan het ondersteunen van inwoners bij het verbeteren van hun taal –en digitale vaardigheden.

Subsidie-aanvragen moeten 1 oktober binnen zijn en worden alleen verstrekt aan rechtsvormen.

Mail naar info@samen030.nl als je een adviesgesprek wilt over de nieuwe subsidieregeling en hoe deze zich verhoudt tot de ontwikkeling van buurt- en wijkcoöperaties.

Klik hier voor de complete subsidieregeling

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: