Een lesje aanbesteden

06/06/2020 - In 2018 deed SAMEN030 mee aan de tender voor het sociaal makelen in de stad Utrecht. De casus is nog steeds actueel, omdat ook elders in het land bewonerscollectieven mee willen of moeten doen aan aanbestedingen. Ook zijn er diverse tendermogelijkheden en -momenten in Utrecht.

LSA bewoners heeft een interview gehouden met Anja van der Aa over onze lessen.

Samengevat zijn die lessen:

1) houd de algemene inkoop- en contractkaders in de gaten; zorg voor een actieve betrokkenheid vanuit bewoners bij het opstellen van inkoopeisen en een niet-bureaucratische of klinische besluitvormingsprocedures.

2) expliciteer in subsidieregels en/of contracten ruimte en toegang voor bewonerscollectieven; maak ze niet afhankelijk van aanbieders.

3) registreer en rapporteer wat je doet als bewonersinitiatief, het liefst in termen van 'impact'.

4) vorm een schrijfteam dat een voorstel kan schrijven en doorrekenen. Bij aanbestedingen geldt vooral: wie het mooiste stuk (toe)schrijft naar de inkoopeisen wint.

5) zet traditionele en sociale media in om jezelf zichtbaar te maken.

6) geef niet op. De aanhouder wint.

Klik hier voor het interview

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: