Nieuw inkoopkader gemeente

26/05/2020 - De gemeente Utrecht is bezig met een nieuw inkoop- en contractkader voor aanbestedingen. Dit kader is belangrijk voor bewoners, bewonerscollectieven en met name voor ondernemende buurt- en wijkcoöperaties. Hieronder staan onze aanbevelingen.

1. Algemeen
Overal waar alleen ‘markt’ of ‘markten’ staat vervangen door ‘gemeenschap en markt’ of ‘gemeenschappen en markten’.

2. Toevoegen aan hoofdstuk 4

4.12 Eindgebruikers en bewoners
De gemeente wil de denkkracht bij eindgebruikers en bewoners optimaal gebruiken met het oog op draagvlak, leefbaarheid en veerkracht. Het creatief en verbindend vermogen van eindgebruikers en bewoners zorgt voor sociale rechtvaardigheid en samenhang. Deze denkkracht wordt gebruikt bij het op- en vaststellen van inkoopeisen.

3. Toevoegen onder hoofdstuk 5 Maatschappelijke uitdagingen
Utrecht is een 'Global Goals City'. Ons lokale beleid koppelen we aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of Global Goals) van de Verenigde Naties. In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vast. Deze Global Goals werden unaniem aangenomen door alle lidstaten en vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke wereldwijde agenda, ook voor de gemeente Utrecht.

Conform deze doelen erkent de gemeente coöperatieve organisaties in wijken als gelijkwaardig alternatief voor andere bedrijven. Deze coöperaties dragen bij aan veilige, gezonde, vitale, dienstbare en duurzame wijken en houden het geld in de lokale economie. Vanwege hun inbedding in de lokale gemeenschap brengen ze sociaal kapitaal in en zijn ze van belang voor een sociale basisinfrastructuur. Daarbij geldt uiteraard dat wijk- en buurtcoöperaties moeten voldoen aan dezelfde inkoopeisen als marktpartijen.

Klik hier voor alle conceptdocumenten van de gemeente

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: