Eerste Hulp Online Participatie

04/05/2020 - Door de coronacrisis zijn fysieke ontmoetingen tot een minimum beperkt. Maar misschien nog meer dan voor de coronacrisis moeten er zaken worden besproken, meningen worden gedeeld en afspraken gemaakt. De gemeente Groningen heeft een Eerste Hulp bij Online Participatie gemaakt.

In de Eerste Hulp staat een scala aan online alternatieven voor interviews, workshops, vergaderingen en bewonersavonden. Idealiter ontwerp je een proces waarin online en offline elkaar aanvullen. Digitale participatie kan zowel met een kleine als met een grote groep mensen. Dat kan ‘online-live’, waarbij iedereen tegelijk online is en in gesprek gaat. Of het kan op een online-platform of tool waar ieder zijn inbreng levert op een moment dat hem of haar past.

Klik hier om de Eerste Hulp bij Online Participatie te downloaden

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: