Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar

10/12/2019 - Op 10 december 2019 is de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar formeel opgericht. Het is de tweede wijkcoöperatie in Utrecht. Eerder dit jaar werd de Wijkcoöperatie Kanaleneiland opgericht.

Bestuursleden van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar zijn Basia Verwey, Sonja Willemsen (secretaris), Martien Agterberg (voorzitter), Harry van Someren (penningmeester) en Hans Elsendoorn.

Ambitie van Oost voor Elkaar is zorgzame en veerkrachtige buurten in Oost. Alle bewoners ontvangen in het nieuwe jaar meer informatie en een uitnodiging om lid van de coöperatie te worden en mee te doen.

Klik hier voor meer informatoe over Oost voor Elkaar

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: