Veerkracht in Leefbaarheidsmonitor

03/04/2020 - De Utrechtse gemeenteraad heeft het college verzocht om te rapporteren over de ontwikkeling van leefbaarheid en veerkracht in buurten. De motie die hiervoor is ingediend spitst zich toe op de thema’s veiligheid, overlast en ervaren woongenot. SAMEN030 heeft bij betrokken onderzoekers aandacht gevraagd voor onderstaande aandachtspunten/indicatoren in het kader van veerkracht.

Veerkracht is het vermogen van systemen (of onderdelen daarvan) om zodanig te reageren op veranderende omstandigheden of verstoringen dat essentiële kenmerken hersteld worden.

Onderstaande aandachtspunten/indicatoren zijn van grote invloed op de veerkracht in buurten.

- aantal buurtassistenten of buurtconciërges binnen 2 km
- aantal laagdrempelige ontmoetingsplekken binnen 1 km
- aantal gemeenschappelijke leer- en werkplekken
- aantal activiteiten (sociaal, groen, energie, informatie etc.) in zelfbeheer
- aantal deelauto’s of auto’s voor kleinschalig wijkvervoer
- aantal buurtnetwerken en wijk- of buurtcoöperaties
- aantal actieve bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers
- aantal sociale en lokale ondernemers actief in eigen leefomgeving
- aantal (mantel)zorgwoningen (niet bedoeld als zorgvoorziening)
- aantal kleinschalige woonplekken voor kwetsbare groepen
- aandeel van events dat door bewoners is georganiseerd
- bereik van een gemeenschappelijk digitaal wijkplatform
- bereik van papieren huis-aan-huis wijk- of buurtkrant

Mis je een aandachtspunt of indicator? Mail dan naar info@samen030.nl. Dank voor het meedenken.

Klik hier voor een link naar de onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: