Basisspelregels voor participatie

09/10/2019 - SAMEN030 heeft bij de gemeenteraad aangedrongen op het opnemen van basisrechten en -spelregels in een nieuwe participatie- en inspraakverordening. Dit in het kader van het actieprogramma Samen stad maken. De komende weken besluit de raad over het programma en, naar verwachting, ook over de verordening.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeŰn voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkco÷peraties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadsco÷peratie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: