Shared Service Center

06/08/2019 - SAMEN030 werkt aan een Shared Service Center voor buurt- en wijkcoöperaties. Hieronder staan onze services. Bij de services van SAMEN030 staat altijd voorop: we werken complementair en zijn niet concurrerend.

Onze services:

1. Het vinden en het verbinden van stevige bestuurders en toezichthouders met ondernemingslust aan bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers.

2. Een goede Administratie Organisatie & Financiële Administratie zijn naast een sterk bestuur basisonderdelen voor een stevige buurt- of wijkcoöperatie.

3. Wij willen dat actieve bewoners, immers altijd dienstbaar aan de wijk, waar mogelijk in dienst van de wijk komen.

4. Leden kunnen altijd gebruik maken van de communicatiekanalen en (landelijke) strategische netwerken van SAMEN030.

Klik hier voor informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: