Werkbezoek Praktische Zaken

11/06/2019 - Op 7 juni heeft SAMEN030 met de gemeente Utrecht en andere 'overkoepelende' Utrechtse bewonersinitiatieven een werkbezoek gebracht aan Praktische Zaken in Arnhem. Dit is een Shared Service Center (in ontwikkeling) voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, puur op het gebied van bedrijfsvoering. Hieronder staan de lessen en in de link vind je de presentatie van Praktische Zaken.

De lessen:

1. Praktische Zaken in Arnhem is gestart met het vraag- en oplossingsgericht ondersteunen bij vragen van bewonersinitiatieven over bedrijfsvoering.

2. Met bedrijfsvoering wordt alles met betrekking tot de PIOFA-functies bedoeld: Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën en Administratie.

3. De ondersteunende diensten worden zoveel mogelijk geleverd door kleinschalige ondernemers in de wijk en dragen zo bij aan een wijkeconomie.

4. Het gaat om functies waarvoor wettelijke verplichtingen gelden, die zorgvuldigheid vereisen, waar weinig mensen een passie voor hebben en die geld kosten.

5. Het goed inrichten van deze functies zorgt voor continuïteit van besturen en organisatie EN actieve bewoners en vrijwilligers worden ontlast en ontzorgt.

6. De behoefte aan expliciete ondersteuning bij bedrijfsvoering leefde in Arnhem al langer, er was een politiek besluit nodig om € 100.000,- vrij te maken.

7. Deze € 100.000,- per jaar is puur voor Praktische Zaken en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering. Het doel is een Shared Service Center.

8. Arnhem heeft meer ondersteunende organisaties voor bewonersinitiatieven. Tussen de diverse initiatieven is samenhang en er is frequent contact.

9. De samenhang tussen ‘overkoepelende’ ondersteuningsinitiatieven is procesmatig te schetsen: van ideeën/ontwikkeling tot en met continuïteit/duurzaamheid.

10. Met de gemeente Arnhem is een open dialoog om van elkaar te leren, vertrekpunt is wat bewonersinitiatieven zelf willen bespreken/doen én vertrouwen.

11. Op termijn en op basis van gebundelde vragen wil Praktische Zaken komen tot meer collectieve regelingen, maatschappelijke tarieven en verdienmodellen.

SAMEN030 werkt de komende maanden toe naar een voorstel om wat er ook in Utrecht al gebeurt beter te positioneren en te ontsluiten.

Klik hier voor de presentatie van Praktische Zaken

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: