Update Kennisnetwerk

11/09/2019 - Aan de kennispagina op deze website zijn het jaarverslag en een filmpje over de buurtcoöperatie Zuid Doet Samen uit Apeldoorn-Zuid toegevoegd. Een interessant voorbeeld voor de Utrechtse wijken vanwege de vergelijkbare schaalgrootte.

Enkele wetenswaardigheden:

- in Apeldoorn-Zuid wonen ongeveer 15.000 mensen
- de wijk telt 10 buurten
- de buurtcoöperatie heeft een budget van 1,5 miljoen euro
- de buurtcoöperatie heeft WMO-taken van gemeente overgenomen
- er zijn buurtassistenten voor elke buurt aangesteld
- er is een Buurtacademie
- Zuid Doet Samen is een erkend werkleerbedrijf

Klik hier voor de kennispagina

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: