SAMEN030 naar São Paulo

12/05/2019 - Op 22 mei houdt Anja van der Aa van SAMEN030 een presentatie over burgerparticipatie tijdens de Hospitalar in São Paulo. De Hospitaler is de grootste gezondheidsbeurs van Zuid-Amerika.

De Braziliaanse zorg worstelt met dezelfde uitdagingen als de Nederlandse: een toenemende vergrijzing, steeds meer inzet van nieuwe technologie en meer zorg dichtbij door de eerstelijnszorg. De participatie van patiënten en burgers blijft achter. Daarom wil men leren van de ontwikkelingen in Nederland.

Dit is het tweede buitenlandse werkbezoek van SAMEN030. In november 2018 ging SAMEN030 met de Economic Board Utrecht naar Taiwan. Klik op onderstaande link voor het reisverslag.

Impressie uitwisseling met Taiwan

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: