SAMEN030 1 jaar

25/04/2019 - Deze week bestaat SAMEN030 1 jaar. We zijn er nog lang niet, maar een begin is gemaakt. Overal wordt gesproken over structurele bewonersoplossingen en de eerste wijkcoöperaties zijn er.

SAMEN030 werd vorig jaar opgericht om mee te doen aan de tender 'sociaal makelaarschap'. We kregen steun van ruim 50 bewonersorganisaties. Ons motto: Utrechters aan zet in eigen buurt en wijk. De tender werd ons helaas niet gegund.

De ambitie van SAMEN030 was en is nog steeds: in alle buurten en wijken de coöperatieve samenwerkingsvorm. En daarin staan we niet alleen: ook de gemeenteraad en de Tweede Kamer willen deze kant op.

Dus zijn we met minimale middelen en maximale passie aan de slag gegaan. De eerste wijkcoöperaties zijn een feit, de eerste structurele middelen voor bewonersinitiatieven zijn beschikbaar en het besef in de stad is groot dat bewoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheden willen.

De grote vraag is wat er nodig is om substantiële verantwoordelijkheden en middelen aan bewoners te gaan overhevelen. Daarvoor is meer nodig dan een open participatienota of aparte beleidsregel voor 'erkende' bewonersinitiatieven.

SAMEN030 zet zich daarom in 2019 samen met landelijke partijen in voor een Maatschappelijke Business Case 'Sociale Wijkinfrastructuur' (kavel of integraal kader dat expliciet ruimte aan bewoners geeft bij tenders) en een Wet Gemeenschapskracht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: