Interview met Nathan Rozema

24/03/2019 - SAMEN030 start met informatieve interviews over voorbeeldinitiatieven en hun initiatiefnemers. Als eerste is Nathan Rozema aan de beurt, initiatiefnemer van Krachtstation Kanaleneiland.

In het interview staat de ontwikkeling en het eigenaarschap van Krachtstation Kanaleneiland centraal. Dit als voorbeeld voor nieuwe vergelijkbare initiatieven in de stad. Vanwege het verschijnen van een nieuwe Woonvisie van de gemeente Utrecht en een recent manifest vanuit bewonersinitiatieven is collectief eigenaarschap actueel.

Klik hier voor het interview met Nathan Rozema

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: