SAMEN030 bij de Koning

21/03/2019 - SAMEN030 was in de persoon van Anja van der Aa op 20 maart aanwezig bij een gesprek met Koning Willem-Alexander in Lierop. De koning bracht een bliksembezoek aan dit dorp, om zijn steun te betuigen aan de dorpscoöperaties die in Zuid-Nederland zijn opgericht.

Tijdens de bijeenkomst heeft de Koning zich laten informeren over waar coöperaties zoal tegenaan lopen. In gesprek zijn en blijven met gemeenten, zorgverzekeraars en anderen kwam naar voren als de grootste succesfactor.

Anja van der Aa heeft gepleit voor een Wet Gemeenschapskracht, omdat de (enorme) verantwoordelijkheid die burgercollectieven nemen ook een wettelijke erkenning verdient. 'Gemeenten hebben een eigen wet, zorgaanbieders hebben een eigen wet en wij hebben alleen de Grondwet.'

De bijeenkomst was georganiseerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE).

Klik hier voor een video van het bezoek aan Lierop

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: