Wijkcoöperatie Kanaleneiland

11/03/2019 - Vandaag is de Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. opgericht. De oprichting is een logisch volgende stap om de ondernemende bestaande en nieuwe initiatieven op Kanaleneiland, zoals het Krachtstation, Geldstromen in de Wijk, het Groenwachters Gilde en het lokale coöperatieve uitzendbureau en dergelijke, op te schalen en te professionaliseren. De motivatie is de overtuiging dat de wijkaanpak alleen ondernemingsgericht werkt. De wijkcoöperatie is daarmee een volwaardige zakelijke en participatiepartner voor de gemeente Utrecht die de tweedeling in de stad laakt, het MBO omarmt, lokaal ondernemerschap stimuleert en een alternatief zoekt voor de wijkraden.

“De hulpverleningsgerichte wijkaanpak werkt niet doeltreffend, doelmatig en lokaal lucratief. Utrecht maken we ondernemingsgericht, want samen werkt wel”, zegt het zevenkoppige bestuur dat bestaat uit Nathan Rozema (voorzitter), Jeroen Collard (penningmeester), Roland Goetgeluk (secretaris) en de bestuurders Yakup Aydemir, Sadek Boumenjal, Peter Millenaar en Wieger Rozema. Het zijn stuk voor stuk mensen met een zakelijke en betrokken maatschappelijke staat van dienst.

Het doel van de coöperatie is het behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners en ondernemers, door het bevorderen en versterken van de rechten van de bewoners op allerlei gebieden als ook het stimuleren van het welzijn van de bewoners en bewonersparticipatie. Een mond vol.

De concrete acties die ondernomen gaan worden zijn legio. Het verwerven van eigendom van roerende en onroerende zaken wordt deel van de wijkcoöperatie, het stimuleren van gerichte scholing, stageplaatsen en werkgelegenheid binnen de wijk staat hoog in het vaandel en daarmee ook het genereren van geldstromen voor en door wijkbewoners en wijkondernemers.

De Wijkcoöperatie Kanaleneiland kan andere coöperaties voor en door leden stimuleren en helpen opzetten. Het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden is mogelijk.

In het kader van haar bedrijf kunnen overeenkomsten gesloten worden met leden en is de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten. De wijkcoöperatie is daarmee ook juridisch een vertrouwd en zakelijk aanspreekpunt voor de gemeente Utrecht.

De wijkcoöperatie is een redelijk alternatief voor de voorgenomen op te heffen wijkraden in de gemeente Utrecht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: