SAMEN030 betrokken bij GROZ

27/11/2018 - SAMEN030 is betrokken bij GROZ. GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg.

Binnen het GROZ initiatief slaan patiënten, burgers, zorgprofessionals, ondernemers en financiers de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie.

GROZ is een initiatief gestart door o.a. de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en wordt gezamenlijk uitgevoerd met partners en stakeholders.

Klik hier voor een filmpje van GROZ

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: