Richard Hoogland Fonds

08/04/2019 - Het Richard Hoogland Fonds stelt weer geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten.

Eenzaamheid onder ouderen neemt nog steeds toe. Samen bouwen aan zinvolle relaties voor ouderen is de missie van het Richard Hoogland Fonds.

Iedereen kan initiatieven insturen, van zorgprofessional of -vrijwilliger tot student of ondernemer. En natuurlijk ook ouderen zelf!

Je kunt voorafgaand aan de drie jaarlijks vastgestelde deadlines een aanvraag indienen, in ieder geval voor de geplande start van jouw project.

DEADLINES 2019

26 april 2019 (besluit uiterlijk op 31 mei 2019)
30 augustus 2019 (besluit uiterlijk op 30 september 2019)
13 december 2019 (besluit uiterlijk op 31 januari 2020)

Klik hier voor meer informatie over criteria en voorwaarden

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: