Nieuwsbrief december 2018

23/12/2018 - De nieuwsbrief december 2018 is verschenen, de vijfde en laatste van dit jaar.

In de nieuwsbrief lees je meer over:

- 'Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten’ aan de slag
- Burgeragendering vanuit SAMEN030
- Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag
- Impressie bezoek SAMEN030 aan Taiwan
- Landelijke steun in aantocht
- Nieuwsjaarborrel op 18 januari 2019

Klik hier voor nieuwsbrief december 2018

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: