Voorstel wijkbudget

29/01/2023 - SAMEN030 heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor een wijkbudget. Doel is méér participatie, méér zeggenschap en méér eigenaarschap. Ook moet het voorstel de positie van het wijkplatform versterken en ruimte geven aan buurt- en wijkcoöperaties.

Het voorstel is geschreven naar aanleiding van de discussie(s) in de raad over buurt- en wijkgericht werken, de toekomst van de wijkplatforms en bewonersparticipatie.

SAMEN030 ziet de uitkomst van de discussie(s) als richtinggevend voor de nieuwe tenders in het sociaal domein die in voorbereiding zijn. Via een wijkbudget komt de leefomgeving daadwerkelijk centraal te staan. De leefomgeving centraal is een van de leidende principes uit het 'Utrechtse model'.

Klik hier voor het voorstel Wijkbudget.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: