Workshop Buurtcoöperatie

03/12/2019

Op dinsdagmiddag 3 december vindt in Nieuwegein een bijeenkomst plaats over burgerparticipatie. SAMEN030 beveelt van harte workshop 1 aan.

Workshop 1: "We zorgen hier voor elkaar en hebben er de grootste lol in!"
Hoe buurtbewoners in een Buurtcoöperatie hun eigen kracht vinden en omzien naar elkaar. Buurtassistenten bellen huis-aan-huis aan en gaan het gesprek aan; een open gesprek over hoe iemands leven er uit ziet.

Gerjan van Engelenhoven van Buurtcoöperatie "Zuid Doet Samen" zal u meenemen in een andere denkwereld. Een wereld van mogelijkheden, van oprecht contact, niet voor, niet met, maar door de inwoners zelf. De workshop wordt afgesloten met een bestuurlijk gemeentelijk perspectief; hoe ruimte te geven aan dergelijke initiatieven, maar wel met "(be)grip" en binnen kaders.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: