Community wealth building

05/12/2019

Op 5 december organiseert heeft LSA een introductie workshop over community wealth building. De workshop vindt plaats in Rotterdam van 9.00 tot 13.00. Voor beroepskrachten kost deelname €50,- en voor actieve bewoners €15,-.

Het is tijd voor een andere kijk op wijkaanpak. Van onderop, met nieuwe manieren om te investeren en samen te werken in wijken. Meer dan vijf jaar is er geen echt rijksbeleid meer gevoerd. In de tussentijd is een aantal gemeenten zelf wel door gegaan met een wijkaanpak. Wij keken over de landsgrenzen heen om alternatieve vormen van wijkaanpak te vinden, waaronder Community Wealth Building.

Community Wealth Building is een strategie voor economische ontwikkeling gebouwd op de lokale gemeenschap en die werkt voor de lokale gemeenschap. Dat betekent dat de waarde die gecreëerd wordt, behouden blijft voor de wijk en dat meer mensen profiteren van die economische ontwikkeling.
De kracht van sterke economisch ankers

Community wealth building bouwt onder andere op de kracht van ankerinstituties. Ankerinstituties zijn bijvoorbeeld gemeentes, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorginstellingen. Deze organisaties zijn stevig verbonden met hun omgeving en zullen en kunnen niet zomaar hun biezen pakken. Daardoor kunnen ze blijvend een positieve invloed hebben op de lokale economie, als ze ervoor kiezen in de eigen omgeving en regio samen te werken met ondernemers en organisaties met sociale impact zoals bewonersinitiatieven.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: