De Coöperatieve Samenleving

10/12/2019

Op 10 december vindt in Amersfoort een bijeenkomst plaats over De Coöperatieve Samenleving.

Bewoners nemen steeds meer het initiatief om het publieke domein vorm te geven. Ze richten parken in, houden wijkcentra draaiende, en ontwikkelen nieuwe sociale en duurzame concepten. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal zorg-, voedsel-, sociale-, werknemers en energiecoöperaties toe. Op wijkniveau zie je wijkcoöperaties ontstaan. En in Nederland wordt ook al op een nog hogere schaal geëxperimenteerd.

In een aantal plekken van het land worden gebiedscoöperaties opgezet, waar ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen, natuurbeheerorganisaties, kennisinstellingen en burgers samenwerken. Het doel is om het gebied waarin ze werken te versterken. Te zorgen voor meer werkgelegenheid, het bevorderen van onderlinge samenwerking en het veerkrachtiger maken van het gebied waarin men woont en werkt

Coöperaties blijken een sterk model om samen te ondernemen en helpt in de transitie van de publiek-private (verticaal gestructureerde) verzorgingsstaat naar een publiek-burgerlijk-private (horizontaal georganiseerde) participatiesamenleving.
Waar komt deze beweging van samen organiseren vandaan? Hoe ziet de coöperatieve samenleving eruit? Hoe vergroten we met elkaar de kans op een duurzaam succes? Hoe pakken we de beweging, ambities en talenten vast?

In deze bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen:
- Waarom een coöperatieve samenleving?
- Hoe ziet de coöperatieve samenleving eruit?
- Hoe verandert de relatie tussen overheid en bewoners?
- Hoe organiseren bewoners en overheid samen?

Programma:

15.15 - Inloop
15:30 – Bijeenkomst in samenwerking met Gemeente Amersfoort
17:30 – Drankje en napraten

Kom 10 december naar wijkboerderij Nieuwland, ga samen met actieve bewoners, sociaal ondernemers en ambtenaren in gesprek en ontmoet verschillende initiatiefnemers van coöperaties, aanmelden kan via info@heartbeat31.nl of bellen naar 06 31 557 616.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: