Krachtige wijken, weerbare bewoners

06/12/2019

LSA Bewoners organiseert op 6 bijeenkomst over nieuwe opgaves voor de wijkaanpak: de energietransitie, de invoering van de omgevingswet en de focus op de sociale basis.

Het programma:

10:00 – 10:30 uur ontvangst in het Het Klooster, Afrikaanderplein 7 (Rotterdam)

10:30 – 12:15 uur Gemeenschappelijk gedeelte
Energietransitie als vliegwiel voor wijkontwikkeling

– Hoogleraar Anke van Hal
We horen steeds vaker dat de energietransitie behalve een technische opgave ook een sociale opgave is. Naast een opgave is het ook juist een kans om samen te werken en te investeren in de ontwikkeling van de wijk.

Community Wealth Building – Centre for Local Economic Strategies (UK)
Hoe kunnen ‘ankerinstituties’ zoals gemeente, woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen bijdragen aan opbouw en behoud van lokale welvaart in samenwerking met bewoners en MKB? benieuwd wat Community Wealth Building is?

12:15 – 13:00 uur Lunchen en netwerken

13:00 – 14:15 uur Verdiepingsgedeelte met workshops en wandeling:
Op pad met de Afrikaanderwijk Coöperatie: wijkeconomie
Door in te zetten op het talent in de wijk zwengelt de Afrikaanderwijk Coöperatie de wijkeconomie aan. Juist de mensen die niet snel een plek vinden op de arbeidsmarkt kunnen hier ondernemen en aan de slag. Zij vormen de motor voor de ontwikkeling van de wijk.

Bouwen aan ‘Agenda Wijk’
De herwaardering van de wijk als schaalniveau. De wijk als plek waar we hedendaagse uitdagingen het hoofd bieden. Maar hoe geven we daar handen en voeten aan? Welke coalities moeten we smeden? Op welke kansen moeten we inspringen. Samen bouwen we aan een nieuwe agenda voor de wijk.

14:15 uur Dagafsluiting met terugblik en opstellen nieuwe agenda voor de wijk.

14:45 uur Borrel & netwerken.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: