Gelukkig & Gezond Kennisfestival

22/11/2019

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) en de Health Hub organiseren het driedaags Gelukkig & Gezond Kennisfestival. Centrale vraag is: wat heb jij nodig (als professional, beleidsmedewerker of burger) om met meer kwaliteit, gezonder en plezieriger te leven, of om dit mogelijk te maken voor anderen in jouw omgeving? Het festival vindt plaats op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november in en voor de provincie Utrecht voor en met partners, bewoners, professionals, bestuurders en onderzoekers in het sociaal domein.

Elke dag krijgt z’n eigen karakter:

DONDERDAG 21 NOVEMBER (THEATER/STADHUIS NIEUWEGEIN)

Officiële opening
Centraal thema: Naar voren! Preventief werken in de zorg voor de jeugd en gezinnen: kansen en grenzen
Doelgroep: professionals uit de zorg en het sociaal domein, beleidsmedewerkers van gemeenten, politici, ervaringsdeskundigen en onderzoekers en studenten

VRIJDAG 22 NOVEMBER (ONDERWIJSLOCATIES IN DE REGIO UTRECHT)

Preventie en interdisciplinair werken als fundament voor het opleiden van professionals
In onderwijsactiviteiten op vrijdag wordt aandacht besteed aan het thema ‘samenwerken aan preventie’ Verzorging gastlessen door organisaties en gemeenten
Doelgroep: studenten en docenten

ZATERDAG 23 NOVEMBER (BUURTLOCATIES IN DE REGIO UTRECHT)

Gezond en gelukkig in Utrecht: proeven van preventie
Op locaties in de provincie Utrecht worden activiteiten aangeboden door tal van (bewoners)organisaties voor bewoners die gezondheid en het welbevinden een impuls kunnen geven. Denk aan korte populair wetenschappelijke inleidinkjes, voorlichtingsborden, health checks, verhalenvertellers, spelactiviteiten.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: