Stadspodium Apartheid in Ondernemend Utrecht!

16/10/2019

Op 16 oktober is er een Stadspodium 'Apartheid in Ondernemend Utrecht!' over de ongelijke kansen tussen kleine ondernemers in buurten en wijken en innovatieve starters.

Het overgrote deel van de Utrechtse ondernemers komt niet in aanmerking voor begeleiding, betaald door de gemeente. Een kleine groep van innovatieve ondernemers sinds kort wel. Wethouder en gemeenteraad hebben met een nieuwe subsidieregel er voor gezorgd dat de komende tijd 2,25 miljoen euro beschikbaar komt voor het ondersteunen van innovatieve starters en groeiers. Voor de veel grotere groep traditionele starters bestaat er geen vergelijkbare regeling. Creëren we in Utrecht een 'apartheid' tussen traditionele en innovatieve ondernemers, met ongelijke kansen?

Utrecht telt ongeveer 40.000 ondernemers, waaronder circa 5.000 starters (CBS). De meeste starters zijn bijvoorbeeld kleine zelfstandige pizzabakkers, opleidingscoaches, klusbedrijven of boekhouders, ofwel de traditionele ondernemers. Een veel kleinere groep starters is uitgesproken innovatief, zoals een bedrijf met elektrische laadpalen voor auto's (Blue Current), een bouwer van digitale games (Roxelane) en een vastgoedadviseur met een nieuwe rendementsanalyse (Perfect Place). Bij deze innovatieve ondernemers werken enkele tientallen Utrechters. Terwijl de traditionele ondernemers actief in de buurteconomie voor duizenden banen zorgen, deels ook voor Utrechters met voorheen een uitkering.

De gemeenteraad lijkt het unaniem eens over de gerichte steun aan alleen innovatieve ondernemers. Daar zijn veel innovatieve starters heel blij mee. De wethouder wijst op ‘de rol die deze starters vervullen bij nieuwe en slimme oplossingen voor vraagstukken waarmee een groeiende stad als Utrecht te maken heeft.' Een groep traditionele ondernemers is zeer verbaasd en zij vragen zich nu af of Utrecht hiermee een stad wordt met ongelijke kansen voor ondernemers?

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 16 oktober 2019. Samen met ondernemers, bewoners, experts, bestuurders en raadsleden.
Over vragen als:
• Hebben startende ondernemers nu wel of niet gelijke kansen en recht op 'support' in Utrecht?
• Zijn er goede redenen om niet alle ondernemers toegang te geven tot steun van de gemeente?
• Wat is belangrijker voor steun, of je innovatief bent of dat je zorgt voor meer banen in de stad?
Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 16 oktober vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef. We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur.
Aanmelden kan via onderstaande link.

Voor degenen die niet kunnen komen: bij UStad op RTV Utrecht is maandagavond 21 oktober een samenvatting van het Podiumgesprek te zien.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: