Dag van de Bewoner

14/11/2019

Hoe enthousiasmeren we bewoners voor de verduurzaming van hun woning, de vergroening van hun wijk en eigen leefstijl? Hoe kunnen we deze transitie koppelen aan kansen voor (kwetsbare) bewoners op het gebied van werk en sociale cohesie? Hoe betrekken we huurders constructief bij het maken van beleid om een succes te maken van de verduurzaming? Om deze en andere vragen te beantwoorden vindt op 14 november de derde editie van de Dag van de Bewoner plaats.

O.a. met keynote spreker Ralf Embrechts, Lucas de Man en deelsessies van onder andere Bouwzorg Fryslân, Cobee, Noordenberg & partners en SOR.

De Dag van de Bewoner vindt in Krachtstation Kanaleneiland plaats, in Utrecht dus.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: