De Nationale Coöperatiedag 2019

30/10/2019

Op woensdag 30 oktober 2019 zal De Nationale Coöperatiedag plaatsvinden. De datum van deze bijeenkomst waar coöperatief Nederland elkaar kan ontmoeten, is dit keer wat eerder in het jaar.

Informatie over dagthema en het programma van De Nationale Coöperatiedag volgt nog. Noteer de datum alvast in de agenda!

Klik hier voor de congressite

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: