Wijkbijeenkomst Oost voor Elkaar

26/05/2019

Op 26 mei vindt in de wijk Oost een grote wijkbijeenkomst voor en door bewoners plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur, met een inloop vanaf 13.30 uur en naborrelen tot 16.30 uur. Meer informatie volgt spoedig.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: