Gezonde Ideeën Festival Utrecht

15/04/2019

Op maandag 15 april van 15.30 uur tot 21.15 uur vindt het Gezonde Ideeën Festival plaat. Een initiatief van de gemeente Utrecht. Het Festival is bij Kantien, Ravellaan 96 in Utrecht. Inwoners, ondernemers, mantelzorgers, professionals, vrijwilligers, mensen uit het onderwijs, bedrijven, instanties, huisartsen, de gemeente en sportclubs zijn welkom.

Veel mensen dragen al bij aan de gezondheid in de stad. Maar vaak kennen we elkaar nog niet. Daarom organiseren wij het Gezonde Ideeën Festival.
Het Gezonde Ideeën Festival is een onderdeel van het Gezondheidspact Utrecht. Dit pact wil mensen inspireren een bijdrage te doen, samen te werken en van elkaar te leren. Want met alle energie, kennis, professionaliteit en initiatief die in de stad beschikbaar is, zijn wij eigenlijk één groot team dat werkt aan een prettig en gezond leven voor iedere Utrechter.

Kom je ook?
Komen is meedoen. Op het festival;
• Wordt jouw idee of vraag zichtbaar
• Kan jouw energie bij een ander idee aansluiten
• Kan jouw idee concreet worden
• Kan je mensen ontmoeten om samen aan de slag te gaan
• Kan je dat waar je al mee bezig bent, verbeteren of verbreden
Doe je mee? Meld je hier aan!

Aanmelden kan via deze link

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: