Inwonersperspectief ontketend

15/10/2024

Bent u ook samen met inwoners aan de slag om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken? En vraagt u zich af: Hoe zorg ik ervoor dat deze input effectief landt en brede steun krijgt in mijn gemeente?

Tijdens dit congres helpen we u om duurzame verandering te realiseren zodat de waardevolle input van inwoners daadwerkelijk integreert in uw organisatie.

Redenen om deel te nemen:

1) Werk aan concrete oplossingen op het niveau van uw methodieken, organisatie-inrichting en cultuur.
2) Krijg inzicht in inwonersparticipatie, overheidsparticipatie en ervaringskennis.
3) Pas de geleerde sleutels direct toe tijdens interactieve rondes.
4) Ontvang ondersteuning van ervaren sleutelfiguren, zowel tijdens als na het congres.

Locatie en tijd: Het Oude Magazijn, Amersfoort
Dinsdag 15 oktober, 9.00 – 16.30 uur

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: