Ondernemende gemeenschappen

12/06/2024

Er gebeurt ontzettend veel in de actieve gemeenschappen van ons land. Van het werken aan betere zorg tot het creëren van werkgelegenheid. Ondernemende bewoners verenigen zich, zetten samen de schouders eronder en bieden oplossingen voor de grote vraagstukken van onze samenleving. Ze laten zien hoe een wereld met burgerkracht en gemeenschapszin eruitziet: niet van bovenaf georganiseerd, maar horizontaal, op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap.

Op 12 juni nodigen we je uit in ‘het clubhuis’ van gemeenschappen: het splinternieuwe Huis van Actief Burgerschap. Teun Gautier en Floor Ziegler delen daar de inzichten van hun reis langs gemeenschappen door heel Nederland die zij vastlegden in het boek Een wereld van gemeenschappen.

Drie bewonersinitiatieven, die het ondernemende sterk in hun DNA hebben, vertellen hoe zij ondernemen waarbij de winst terugvloeit in de wijk. Hoe draag je als ondernemend initiatief bij aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk? Hoe bouw je een stevig verdienmodel? En hoe zorgen we er samen voor dat ondernemende initiatieven standaard als gelijkwaardige partner worden gezien door maatschappelijke en publieke organisaties?

Ben je startend initiatiefnemer en opzoek naar inspiratie? Ben je al een tijdje bezig en opzoek naar goede voorbeelden van verdienmodellen met de buurt? Of ben je stakeholder en zoek je handelingsperspectief om structureel samen te werken met bewonersinitiatieven?

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: