Lerend netwerk Community care

04/03/2024

Ook in 2024 is er weer een lerend netwerk Community care/Zorgzame Gemeenschappen dat in opdracht van Zilveren Kruis wordt georganiseerd. Voor inwonerinitiatieven, zorg-, woon- en leef organisaties.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats:

Themabijeenkomst: Hoe start ik met Community Care?
27 februari 2024, 13.00-16.00 uur, centraal in het land
29 februari 2024, 10.00-13.00 uur, centraal in het land

Themabijeenkomst: De helpende of remmende rol van bestuur en toezicht bij community care
4 maart 2024, 16.00-20.00 uur Achmea Congrescentrum Zeist
5 maart 2024, 16.00-20.00 uur Achmea Congrescentrum Zeist

Workshop: Aan de slag met community care vanuit ABCD
4 april 2024, 15.00-18.30 uur, centraal in het land
23 mei 2024, 15.00-18.30 uur, centraal in het land

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: