Kick-off Regionale Gemeenschapshub

19/12/2023

Ter versterking van alle geweldige bewonersinitiatieven in de regio Utrecht en het Regioplan Midden Nederland wordt een Regionale Gemeenschapshub opgezet. De kick-off is op dinsdag 19 december van 17.30 tot 20.00 uur in de Bibliotheek Neude te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst staat het verbinden vanuit Gemeenschapskracht centraal, krijg je te horen welke kansen het Regioplan Midden Nederland biedt en waarom er wordt gewerkt aan een Regionale Gemeenschapshub Utrecht.

Tevens gaan we aan de slag met de contouren van een Regionale Gemeenschapshub: positieve energie, visie (o.a. Zorgzame buurten), partnerschap en nieuwe vervolgactiviteiten. Ook hoe de ondersteuning gaat worden geregeld. Er wordt daarbij zoveel mogelijk voortgebouwd op wat er al in de regio Utrecht/Midden Nederland is, maar nu nog meer gezamenlijk, met een scherpe focus en ook waardering voor ieders inzet en talent of ervaringsdeskundigheid.

Deze bijeenkomst is een initiatief van SAMEN030, Bibliotheek Utrecht, NL Zorgt voor Elkaar, Omzien naar Elkaar, Het Wilde Westen, Ouders van Betekenis en de Stadmakers.

Aanmelden kan door te mailen naar info@samen030.nl.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: