Right to Challenge

11/12/2023

Financiering is voor veel bewonersinitiatieven een voortdurende uitdaging. Zeker als de startfase voorbij is en je je initiatief voor langere termijn wilt borgen. In vijf online kennissessies gaan we in op verschillende financieringsbronnen om jouw budget mee te boosten.

Onze online Wegwijzer Toekomstbestendige Financiering bundelt kennis en ervaring van initiatieven uit het land, en bevat een zelftest waarmee je de (toekomstige) ontwikkeling van je inkomsten inzichtelijk maakt. Aanvullend organiseren we de komende maanden een reeks gratis online kennissessies.

Op maandag 11 december 2023 (17.00–18.00 uur) gaan we in op het right to challenge, otewel het uitdaagrecht. Meer informatie volgt! Aanmelden kan al wel via het online aanmeldformulier.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: