Lerend netwerk Community care

04/12/2023

Op 1 november is het lerend netwerk Community care van Zilveren Kruis gestart. Je kunt nog meedoen aan onderstaande bijeenkomsten.

Themabijeenkomsten: reablement als drijvende kracht achter community care

4 december 15:00-18:30 (Zeist)
7 december 15:00-18:30 (Zeist)

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: