De Nationale Coöperatiedag 2023

01/11/2023

Coöperaties kunnen een bijdrage leveren aan langetermijnoplossingen. Daarvoor richten we onze blik bewust af en toe naar het verleden. Daarom dit jaar het thema: ‘Terug naar de Toekomst’.

Onze maatschappij en economie zijn op zoek naar nieuwe oplossingen om de wereld van morgen vorm te geven. Welke lessen kunnen we leren van het verleden en van coöperaties? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen om tot een mooie toekomststrategie te komen?

Binnen het thema 'Terug naar de Toekomst' komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: samenwerking, het eigen belang versus het collectief belang, besluitvorming en ledeninvloed. Het wordt een interactieve dag; ontmoet leden van andere coöperaties en laat u verrassen door toonaangevende sprekers uit de coöperatieve praktijk.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: