Lerend netwerk Community care

01/11/2023

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft besloten om, gekoppeld aan de opdrachten vanuit het WOZO een aantal grotere thema’s (community care, reablement, wonen met zorg en thuiszorgtechnologie) uit te lichten en hier zowel middelen als een intensieve programmatische aanpak aan te koppelen.

Een van de belangrijkste onderwerpen van het programma is een lerend netwerk Community care. Voor dit lerend netwerk is een programma opgezet met een brede kick-of bijeenkomst en een aantal themabijeenkomsten.

De kick-of bijeenkomst is op 1 november.

Klik hier voor meer informatie en de uitnodiging.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: