Wijkdialoog Oost

16/04/2023

Op zondagmiddag 16 april van 15.00 tot 17.00 uur vindt er weer een wijkdialoog in Utrecht Oost plaats. Dit keer is het thema 'Toegankelijk Oost?'.

Denk hierbij aan:

Hoe zit met de bereikbaarheid van de wijk voor voetgangers?
Wat kenmerkt open en inclusieve (ontmoetings)plekken en heeft Oost die (meer) nodig?
Zijn informatie, organisaties en websites digitaal toegankelijk voor iedereen?

En van 17.00 tot 18.00 uur kan er gezellig worden nagepraat tijdens de borrel.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: