Sterke Buurtverbinders

20/03/2023

Op 20 maart is er van 15:30 tot 16:30 uur een online spreekuur voor bewonersorganisaties die willen deelnemen aan het programma 'Sterke Buurtverbinders' van het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds is het kennisprogramma Sterke Buurtverbinders gestart. In dit tweejarige programma, waar 15 tot 20 deelnemers aan mee kunnen doen, versterken we praktijken waarin buurtverbinders centraal staan.

Deelnemers ondersteunen buurtverbinders en geven hen meer handvatten om het aanwezige talent in de wijk beter te benutten, buurtbewoners te activeren en zelf signalen uit de wijk om te zetten in actie. Op die manier wordt er van onderop aan community building gedaan. Ook gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen en borgen van gemeenschapsgericht werken in hun eigen organisatie en bij andere buurtorganisaties. In het programma werken we onder andere volgens de ABCD-methodiek.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: