Gemeenschapsgericht leiderschap

23/02/2023

Buurtcommunities en andere bewonerscollectieven snakken naar meer ruimte. Leiders van maatschappelijke organisaties zoeken naar manieren om gemeenschappen te versterken zonder het belang van de eigen organisatie uit het oog te verliezen. Wat vraagt gemeenschapsgericht leiderschap van directeuren, bestuurders, managers?

Hoe wordt de ambitie ‘meer ruimte maken voor buurtcommunities en bewonerscollectieven, community based werken’ van de hele organisatie? Welke veranderingen betekent dat voor bestuur en management, voor de eigen rol als leider en de leiderschapsstijl? En wat merken bewonerscollectieven en buurtcommunities daarvan?

Thijs van Mierlo, directeur LSA bewoners en Birgit Oelkers, community developer, nodigen uit om over deze vragen uit te wisselen, samen met een aantal inspirerende maatschappelijke leiders. Directeuren, bestuurders, managers die zich hebben laten zien in de publicatie ‘Een lonkend perspectief, zo sterk als een vuurtoren. Verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap in de praktijk’.

Je kunt de 23ste in gesprek gaan met Anita Keita van Versa Welzijn, Peter Boerenfijn en Willeke Janssen van woningcorporatie Habion, Milja Kruijt van Delfshaven Coöperatie Rotterdam, Marleen ten Vergert van de gemeente Rotterdam. En natuurlijk met veel andere leiders van maatschappelijke organisaties, met buurtmakers en leden van bewonerscollectieven.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: