Werkbezoek GROZUtrecht

14/11/2022

Werkbezoek van KIA-partners Health-Holland aan GROZUtrecht in het kader van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg. Op 14 november 2022 tussen 12:00 en 15:00 welkom in Utrecht.

Het thema van het werkbezoek is de verbinding van formele en informele zorg. Tijdens dit werkbezoek voeren fieldlabs en regionale initiatieven graag een dialoog met u over wie en wat nodig is om die verbinding van formele en informele zorg te bevorderen. Het gehele programma ontvangt u tijdig van ons. Wij zien erg uit naar deze bijeenkomst

Wanneer: 14 november 2022
Tijd: 12:00-15:00
Waar: Huiskamer Careyn Swellengrebel (Fockema Andreaelaan 100, Utrecht)

Klik hier voor meer informatie over GROZUtrecht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: