Special 65+ in Utrecht

31/10/2022

Op maandagmiddag 31 oktober 2022 van 13:00 tot 16:30 uur lanceert de Staat van Utrecht in het Provinciehuis haar jaarlijkse special.

De Staat van Utrecht verzamelt data en inzichten over het woon- werk- en leefklimaat in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De special is ontwikkeld in samenwerking met de Taskforce Wonen, Welzijn en Zorg Ouderen 2040, een initiatief van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Programma
Tijdens de interactieve bijeenkomst lanceren we onze jaarlijkse special. Dit jaar met het thema '65+ in de provincie Utrecht in 2040’. Wat is de huidige stand van zaken, waar liggen de uitdagingen en hoe verwachten we hiermee om te gaan?

Plenair gedeelte (13:00 - 14:10)
Onder leiding van dagvoorzitter Truusje van der Linden (voorzitter Provinciale Taskforce Wonen, Welzijn, Zorg Ouderen 2040) gaan we in gesprek met gastsprekers Ingrid van Lieshout (Staat van Utrecht) en Hans Adriani (voorzitter Taskforce Wonen & Zorg) over de landelijke ontwikkelingen. Hierna zullen gedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) en wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) reageren op de geschetste ontwikkelingen.

Workshops (14:30 - 16:00)
Na het plenaire gedeelte bieden we u de mogelijkheid om in een break-out ruimte een workshop te volgen over een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema. De workshoponderwerpen zijn:

1. Toegankelijkheid van de samenleving - Ien van der Waal - Krijbolder
2. Passend wonen - Lia van Doorn en Betsy de Keizer
3. Zorg in 2040 - Arnout Siegelaar
4. Goed leven met dementie - Jacoba Huizenga
5. Een betekenisvol leven: welzijn van ouderen - Inge Wellecomme

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: