Politiek Café

05/10/2022

Eerste politiek café van de nieuwe partij EenUtrecht. In Overvecht, Zimihc, Braziliëdreef 2. Van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen. Politiek café zal steeds in een andere wijk plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over EenUtrecht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: