Bewonerstafel HHU

13/09/2022

Een aantal gemeenten in de provincie Utrecht vormt met andere organisaties het Health Hub Utrecht netwerk. Zij zien het liefst dat iedere inwoner van de regio een gezond en gelukkig leven kan leiden. Daarom slaan ze de handen ineen. Maar er is meer nodig. Zonder samenwerking met actieve bewoners kan er geen noodzakelijke vernieuwing en geen maatwerk voor iedereen komen. Vandaar dat we een beroep op jou doen.

We willen actieve bewoners meer ondersteunen bij hun activiteiten. Ook willen we helpen in hun onderlinge samenwerking. Daarnaast horen we bij nieuwe plannen graag van bewoners hoe ze er tegenaan kijken. Tot slot, medewerkers van organisaties hebben soms meer vaardigheden en tijd nodig voor samenwerking met de buurt. Ook daar willen we met de feedback van actieve bewoners wat aan doen.

Op kleine schaal werken we hier al aan in GROZUtrecht, in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Oost en in de gemeente Nieuwegein. Nathan Rozema en Anja van der Aa zijn daarin actief. Nu in wijkcoöperaties, maar zij weten nog goed hoe zij ooit begonnen zijn. Bij elke nieuwe activiteit is het weer een uitdaging: hoe zet je de samenwerking met anderen op, houd je plezier met elkaar en bereik je het resultaat dat je voor ogen had?

BEWONERSTAFEL
Het idee is om een ‘Bewonerstafel’ op te zetten waarin actieve bewoners met elkaar en met partners in Health Hub Utrecht samenwerken. Er ligt nog geen blauwdruk voor die Bewonerstafel. Maar samen met Anja van der Aa en Nathan Rozema hebben we wel een aanzet gemaakt. Die willen we graag toetsen en aanpassen met jouw hulp. Dat moet een platform zijn waarin bewonersinitiatieven/-organisaties (1) ervaringen en kennis kunnen delen, (2) makkelijker de weg weten naar regionale ondersteunings-, kennis- en onderwijsinstellingen (en omgekeerd), (3) sneller deel kunnen uitmaken van nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals bij landelijke subsidieaanvragen, (4) invloed kunnen uitoefenen op de plannen van de Health Hub Utrecht, o.a. via een gekozen vertegenwoordiger binnen de bestuurdersoverleggen van Health Hub Utrecht en (5) initiatieven kunnen starten die we hier nog niet hebben genoemd.

Ook hebben de leden van Health Hub Utrecht afspraken gemaakt die we nu al met je willen delen. (1) Samenwerken met bewoners wordt een onderdeel van alle plannen die de Health Hub ontwikkelt. Gevraagd en ongevraagd advies is welkom. (2) Een vertegenwoordiging van actieve bewoners wordt gelijkwaardig deelnemer in overleggen van bestuurders van Health Hub Utrecht. Bestuurders beslissen (in consensus) over strategie en inzet van de mensen en middelen. (3) Samenwerking kost tijd en energie, dus het is belangrijk dat bewoners daar ook wat aan hebben. Soms kan dat een financiële vergoeding zijn. (4) Een aantal bestuurders heeft aangeboden om mee te denken en een deel van hen zul je op 13 september ook kunnen ontmoeten.

Klik hier voor meer informatie over de Health Hub Utrecht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: